Tarief en vergoeding Regressietherapie

tarief en vergoeding regressietherapieRegressietherapie is een kortdurende therapie.

Vaak is er na 1-2 sessies regressietherapie al een verbetering merkbaar.

In overleg vindt er eerst een intakegesprek plaats. Dit ter wederzijdse kennismaking en ter inventarisering van de klachten. Een intakegesprek verplicht je nog nergens toe. Tijdens het intakegesprek bepalen we het vervolgtraject en maken we een afspraak voor een volgend consult. Dit kan meestal op korte termijn.

Het benodigde aantal consulten is wisselend en is afhankelijk van de problematiek en de voortgang die de cliënt maakt. Gemiddeld zijn 4-5 sessies voldoende, soms afgewisseld met gesprekken. Tijdens het intakegesprek komt dit tevens ter sprake. De afspraken die we maken ondersteunen we door het beiden invullen van een formulier Informed consent

Tarief

De investering in jezelf bedraagt:

Intakegesprek: € 65,00
Consult Transpersoonlijke Regressietherapie: € 65,00 per uur. Een consult duurt ca. 1,5 tot 2 uur.
Deze tarieven zijn inclusief BTW.

Kijk voor de kosten van coaching  op www.eenandereblikopjeik.nl

Als je direct een sessie wilt, dan kan een separaat intakegesprek vervallen. We houden dan een intakegesprek met direct daarop volgend een sessie. Je dient dan wel rekening te houden met een langere tijdsduur van het consult.

Bij niet verschijnen op een afspraak zonder voorafgaande afmelding, evenals bij consulten korter dan een uur, wordt er € 65,00 in rekening gebracht. Indien je de afspraak wilt afzeggen, dan verzoek ik je dit uiterlijk 48 uur van tevoren te doen.

Betaling geschiedt à contant. Je ontvangt een kwitantie ter ontvangst. Een pinautomaat is niet voorhanden. Een rekening t.b.v. eventuele declaratie bij de ziektenkostenverzekeraar ontvang je achteraf per email of per post.

Ga naar: Algemene voorwaarden, geschillencommissie

Vergoeding van regressietherapie door zorgverzekering

De kosten van regressietherapie worden door diverse ziektekostenverzekeraars, geheel of gedeeltelijk, vergoed via een aanvullende verzekering. Vergoeding is echter afhankelijk van de gekozen polisvoorwaarden. Informeer naar de mogelijkheden bij je verzekeraar.

Regressietherapie is een integrale therapie. Voor vergoedingen voor integrale therapie klik hier. Ook op de website van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde VIV  kun je zien welke verzekeraars de kosten vergoeden. 

Ook de zorgverzekeraars die vallen binnen de VGZ-verzekeringsgroep (VGZ, Univé, Besured, IZZ, De Goudse, UMC, Bewuzt, ZEKUR, National Academic en Promovendum), alsmede De Friesland en Kiemer vergoeden geheel of gedeeltelijk de therapie. Klik hier voor de praktijkvermelding in de Vergelijk & Kies zorggids.

De kosten voor deze therapie tellen niet mee voor het eigen risico of de verplichte wettelijke bijdrage!

button